Zet de toon, kom in actie tegen grensoverschrijdend gedrag! 

TaskforceGO! recently launched their new campaign called ‘Ik zet de toon’. Did you know Edith is member of the TaskforceGo on behalf of the NMUV? Now is the time to strive for a more inclusive, better and safer work environment! 🙌🏼  

Zet de toon, kom in actie. 

Grensoverschrijdend gedrag gebeurt overal. Helaas ook in de muzieksector. Heb jij iets vervelends meegemaakt, zie of hoor je iets in je (werk)omgeving of wil je grensoverschrijdend gedrag binnen jouw organisatie tegen gaan? Met een toolkit voor elke situatie helpt Taskforce GO! je hier graag bij. 

Waarom voert TraskforceGO! Deze campagne? 

Onderzoek onder bijna 1.000 muziekprofessionals door Movisie wijst uit dat meer dan 50% van hen te maken heeft gehad met grensoverschrijdend gedrag tijdens hun werk, in de vorm van discriminatie, agressie of seksueel misbruik. Dit heeft gevolgen voor de slachtoffers, maar ook voor de muzieksector als geheel. Het leidt tot uitval van talent en zorgt voor een slecht imago. 

Met de campagne ‘Ik zet de toon’ wil Taskforce GO! grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken, bewustwording over het probleem vergroten en muziekprofessionals aanspreken op hun verantwoordelijkheid om een veilige werkomgeving te waarborgen. 

Taskforce GO! is een samenwerkingsverband van 14 organisaties werkzaam in de Nederlandse muzieksector: BumaStemra, Sena, MMF, STOMP, BAM! Popauteurs, NMUV, NVPI, Ntb/Kunstenbond, Kunstenbond, VNPF, Warner Music en VCTN. Taskforce GO! is opgericht naar aanleiding van de verhalen rondom grensoverschrijdend gedrag waar de Nederlandse muzieksector mee geconfronteerd werd met de incidenten rond The Voice of Holland als versterkende factor. Het doel van de Taskforce is een veilige, inclusieve en diverse muzieksector. Daaraan wordt gewerkt door middel van een meldpunt, gedragscode, het zijn van een vraagbaak en een campagne. 

De rol van de omstanders is van groot belang voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. Zij kunnen de pleger zowel direct als indirect aanspreken, het slachtoffer ondersteunen en bijdragen aan de norm dat grensoverschrijdend gedrag geen plaats kent in de muzieksector. Deze campagne helpt de omstander om juist te handelen en zich uit te spreken. Het zetten van de toon kan zowel direct op het moment zelf gebeuren, maar ook indirect, bijvoorbeeld wanneer iemand na een incident naar je toe komt en erover vertelt. 

Taskforce GO! deelt verschillende gidsen om de toon te zetten: voor slachtoffers, omstanders én leidinggevenden en organisatoren.